Nawigacja

RODO

RODO

Administrator Danych Osobowych: Zespół Gimnazjalno-Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew  ul. Konarskiego 4,  47 - 260 Polska Cerekiew, tel. 77 4802660, g_polska_cerekiew@wodip.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jolanta Szneider, kontakt: Zespół Gimnazjalno-Szkolno - Przedszkolny  w Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew  ul. Konarskiego 4, 47 - 260 Polska Cerekiew, 
tel. 77 4802660, g_polska_cerekiew@wodip.opole.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Administratorem danych jest Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi  z siedzibą
przy ul. Konarskiego 4, 47 - 260 Polska Cerekiew,

Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi  powołał inspektora Ochrony Danych, kontakt:
tel. 774802660, e - mail: 
 g_polska_cerekiew@wodip.opole.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi lub innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Zespołu Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi,

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi

    ul. Konarskiego 4
    47-260 Polska Cerekiew
    woj. opolskie
  • +48 077 4802660

Galeria zdjęć